Privacybeleid Medemblikker Tennis Club

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, met als doel de bescherming van natuurlijke personen , waar het gaat om de verwerking van persoonlijke gegevens. MTC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een natuurlijk persoon. MTC kan van u persoonsgegevens ontvangen in de hoedanigheid van lid, donateur, trainer, vrijwilliger of werknemer van de club. Ook kunt u gegevens verstrekken tijdens een evenement op onze club. Op het moment waarop MTC de gegevens ontvangt, worden deze opgenomen in de database van de club.

Gebruik
De door u aan MTC verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor:

  • Verwerken van uw betalingen, waaronder lidmaatschapsgelden.
  • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • U te kunnen bellen/mailen, indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan u.
  • Uw gegevens te gebruiken voor competitie en/of trainingsdoeleinden.
  • Voor het indelen van de bar- en papierdiensten.
  • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
  • Uw KNLTB ledenpas te verzorgen.

Verstrekking en beveiliging
MTC geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Alle personen die namens MTC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Fotograferen en filmen op het tennispark
Een tennispark wordt volgens de wet gezien als een openbare ruimte. Het filmen en fotograferen in een openbare ruimte is volgens het Wetboek van Strafrecht niet verboden. Zonder uitdrukkelijke toestemming mag dit dus worden geplaatst op de website. Wel mag men verzoeken om een foto of film te verwijderen.

Keuzes en klachten
Om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, of als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact op met het secretariaat van onze club: [email protected]
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en opmerkingen
Als u naar aanleiding van dit privacybeleid vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 227 542 761

Tennispark Medemblikker T.C.

Admiraliteitsweg 4 (achter mfa De Muiter)
1671 JA Medemblik

KVK-nummer

40624109