Parkreglement Medemblikker Tennisclub

1. Gerechtigd om op de banen van MTC te spelen zijn:

  • iedereen die in het bezit is van een geldig MTC ledenpasje
  • gastspelers
  • spelers met een geldig dag pasje

2. Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gebruikelijke tenniskleding.

3. Het betreden van de banen is alleen toegestaan op schoon tennisschoeisel.

4. Uitgezonderd competitie, toernooien e.d. dient een ieder die voldoet aan ad 1 gebruik te maken van het afhangsysteem. Daartoe hangt men zijn eigen pasje op bij de tijd en onder het nummer van de baan waarop men gaat spelen. Ook een ieder die tennistraining volgt, dient gebruik te maken van het afhangsysteem.

5. Men dient te reserveren voor de eerst mogelijke periode. Zolang er nog een baan vrij is, is het niet toegestaan een reeds bezette baan te reserveren. Afhangen van toekomstige speelperioden kan alleen als de voorgaande periodes al gereserveerd zijn.

6. Iedere speler die heeft afgehangen dient op het tennispark te blijven. Alleen het eigen spelerspasje mag worden opgehangen, niet die van een ander. Een baanreservering is pas geldig als er twee pasjes zijn afgehangen.

7. Basisjeugd mag tot 18.00 uur gebruik maken van de banen, junioren tot 20.00 uur. Junioren die in het betreffende jaar 16 of 17 worden mogen tot 20.15 uiur afhangen en hebben dus speelrecht tot 21.00 uur. Alleen wanneer na genoemde tijden banen niet gebruikt worden, mogen jeugdleden ook later spelen.

8. De speeltijd is voor alle banen 45 minuten inclusief veegtijd. Na het spelen altijd vegen.

9. Als de speelperiode (of training) voorbij is, dan kan men opnieuw afhangen op de baan die als eerste vrij komt.

10. Het is verboden om in de clubgebouwen van MTC te roken.

11. Van de verlichting kan gebruik worden gemaakt tot uiterlijk 24.00 uur. Als er bij de naast elkaar liggende banen (1/2 en 3/4) reeds lichten aan zijn is men verplicht, indien één van deze banen nog vrij is, deze als eerste af te hangen (i.v.m. de kosten). Na afloop van het spel lichten uitdoen. Lichtkastje en buitentoilet kunnen geopend/gesloten worden met de sleutel van de poort.

12. De poort dient te allen tijde gesloten gehouden te worden. Sleutels zijn tegen een borg van €12 te verkrijgen bij:
Henk Veentjer, Oude Haven 155 of Sjaak Beers, Pampus 40
Degene die als laatste het park verlaat doet de poort ook echt op slot (sleutel 1x ronddraaien). Over het hek geslagen ballen kunnen worden opgehaald via de poort naast de oefenkooi of via de poort naast de blokhut (sleutels van deze poorten hangen in het lichtkastje).

13. Fietsen moeten gestald worden in de fietsenstalling (niet voor de kantine).

14. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de banen te claimen en/of de poort open te zetten t.b.v. competitie, toernooien en eventueel andere evenementen.

15. Alle bezoekers van het tennispark dienen zich te onthouden van gedrag of daden die in strijd zijn met een goed gebruik van de accommodatie en zijn verplicht de aanwijzingen van bestuursleden m.b.t. dit parkreglement stipt op te volgen.

16. De bespeelbaarheid van de banen bij vorst, sneeuw en dooi is te lezen op de website en op Facebook.

17. Bij onduidelijkheid omtrent dit parkreglement of in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 227 542 761

Tennispark Medemblikker T.C.

Admiraliteitsweg 4 (achter mfa De Muiter)
1671 JA Medemblik

KVK-nummer

40624109